ES projektai

UAB „Arimex“ (toliau – Projekto vykdytojas) 2024-01-18 pasirašė finansavimo sutartį ir įgyvendina projektą „UAB „Arimex“ investicijos žemės ūkio produktų rinkodarai ir perdirbimui“, projekto Nr. 17PP-KV-23-1-04158 -PR001.
Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisykles, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 3D-356 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“.
Šio projekto inovacija – atsinaujinančiąja energetika bei šiuolaikinių technologijų pagrįstas perdirbimo ir rinkodaros linijų kūrimas, kuris padidins gamybos apimtis, produktų kokybę, įmonės konkurencingumą, patrauklumą klientui, darbo našumą, sąnaudų bei atliekų mažėjimą. Šio projekto metu planuojama įdiegti saulės elektrinę ir naujas produkcijos perdirbimo linijas pasitelkiant naujausius įrenginius bei technologijas. Projektas skirtas didinti UAB „Arimex“ plėtrą, gyvybingumą ir konkurencingumą įsidiegiant naujas gamybos proceso dalies inovacijas.
Paramos suma - iki 2 549 844 ,00 Eur., iš jų:
  • Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro - iki 2 167 367,40 Eur.
  • Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro – iki 382 476,60 Eur.