„100% kokybę garantuojame. Abejoji? Pranešk ir gauk dovanų“

Kampanijos taisyklės

Kampanijos produktų platintojas:

Šios kampanijos produktų platintojas yra UAB „Arimex“, juridinio asmens kodas 123433467, kurios registruotos buveinės adresas Kirtimų g. 49-107, LT-02244, Vilnius, Lietuva, (toliau – „Platintojas“). 

Kampanijos organizatorius:

Kampaniją padeda vykdyti ir organizuoti UAB „Multiplex”, juridinio asmens kodas 22885163, kurios registruotos buveinės adresas Upės g.  5, Vilnius (toliau – „Organizatorius“), Platintojo užsakymu. 

Kampanijos laikotarpis:

Kampanija prasideda 2022 m. rugpjūčio 16 d., baigiasi – 2022 m. spalio 16 d.


Taisyklės:


1. 1    Kampanijos dalyviai:

Kampanijoje dalyvauja asmenys Lietuvos, Latvijos arba Estijos teritorijoje kampanijos laikotarpiu įsigiję bet kurį Priede Nr. 1 nurodytą Arimex prekės ženklu pažymėtą produktą. Pilnas produktų sąrašas nurodytas Priede Nr. 1. 

1. 2.     Kampanijos sąlygos:

Vienas pagrindinių Arimex prekės ženklo tikslų – 100% produkto kokybė ir patenkinti vartotojų lūkesčiai. Jeigu vartotojas abejoja Arimex produkcijos kokybe ir pateikia bent 15 (penkiolikos) žodžių rišlų ir argumentuotą aprašymą anketoje – jam suteikiama dovana, kaip kompensacija už neišpildytą prekės ženklo pažadą. Prie pranešimo būtina prisegti nekokybiško produkto nuotrauką, kurioje matosi produkto partijos Nr., esantis ant pakuotės priekyje esančio lipduko.

Organizatorius per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas įvertins vartotojo pranešimą – ar jį sudaro rišlus, argumentuotas tekstas, ar vartotojas yra kreipęsis ne daugiau nei 3 kartus, ir ar atsiliepimas yra tiesiogiai susijęs su produkto kokybe. Pranešimą patvirtinus, kaip tinkamą, Organizatorius per 1 (vieną) savaitę išsiųs dovaną į vartotojo nurodytą paštomatą.

Dalyvavimo kampanijoje laikotarpiu vartotojas įsipareigoja informuoti Organizatorių apie savo pasikeitusius duomenis, kuriuos pateikė kampanijos anketoje, jei šie duomenys pasikeistų kampanijos laikotarpiu.

Per kampanijos laikotarpį vienas vartotojas gali gauti ne daugiau nei 3 (tris) dovanas už nuvylusią 3 (trijų) skirtingų produktų kokybę. Pastebėjus sukčiavimo atvejus Organizatorius pasilieka teisę be atskiro įspėjimo išbraukti dalyvį iš kampanijos dalyvių sąrašo.

Jokios papildomos išlaidos, susijusios su dalyvavimu kampanijoje, pvz., kampanijos produktų įsigijimo išlaidos ar kitos išlaidos, nėra atlyginamos. Organizatorius padengs dovanos siuntimo vartotojui išlaidas.

 
1. 3.     Kitos sąlygos

Dovanų kiekis ribotas. Organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti kampanijos taisykles ar nutraukti kampaniją be jokio įspėjimo.

Organizatoriaus atsakomybė vartotojams apsiriboja dovanų, kuriuos vartotojas turi teisę gauti, verte. Organizatorius neatsako už dovanų techninius gedimus ar defektus.

Šioms Taisyklėms ir Taisyklių nereglamentuojamais klausimais taikoma Lietuvos teisė. Visi iš Taisyklių kylantys ir (arba) su kampanija susiję ginčai sprendžiami derybų būdu. Ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų būdu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Taisyklių nereglamentuojamais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, remdamasis įstatymais ir Taisyklėmis.

Dalyvaudamas Kampanijoje, dalyvis įsipareigoja laikytis Taisyklių ir galutinių Organizatoriaus sprendimų, susijusių su kampanija. Dovana bus suteikta tik dalyviui laikantis Taisyklių.

Pagal Taisykles dovanos negali būti keičiamos į pinigus ar kitas prekes. 

Kampanijoje negali dalyvauti Organizatoriaus arba Platintojo darbuotojai bei jų šeimos nariai.

 
1. 4.     Asmens duomenų tvarkymas

Dalyvio asmens duomenys bus tvarkomi kampanijos metu bei saugomi kampanijos metu ir tol, kol egzistuos kitas teisinis pagrindas asmens duomenims saugoti. Esant pateiktų skundų, dalyvio asmens duomenys gali būti saugomi iki skundų nagrinėjimo procedūros pabaigos.

Asmens duomenų valdytojas yra Produktų platintojas (toliau – „Duomenų valdytojas“). Kampanijos metu Duomenų valdytojas tvarko dalyvio pateiktus asmens duomenis, jog būtų galima vykdyti su dalyviu sudarytą sutartį (pvz., susisiekti su dalyviu, organizuoti dovanų pristatymą, nagrinėti skundus ir t.t.). Kampanijos anketoje dalyvis privalo užpildyti formą, kurioje prašoma nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir gimimo datą. Tai, kad dalyvis pateikia savo asmens duomenis, yra būtina sąlyga sutarčiai sudaryti. Dalyvis, siekiantis gauti dovaną, taip pat turi pateikti pristatymo adresą. Asmens duomenų valdytojas tvarkys asmens duomenis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 2 str. 6 str. 1 d. b punkte numatytą teisinį pagrindą (kad dalyvis galėtų dalyvauti kampanijoje ir būtų galimybė susisiekti su dalyviu, organizuoti dovanų pristatymą). Duomenų valdytojas gali perduoti asmens duomenis bendradarbiavimo partneriams, padedantiems vykdyti kampaniją (pvz., Organizatoriui). Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į kitas šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei.

Dalyviai turi duomenų subjektų teises pagal asmens duomenų apsaugos teisės aktus. Dalyviai turi teisę prašyti pateikti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su jais susijusiais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti, ištrinti arba apriboti jų tvarkymą, arba nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Dalyvis taip pat turi teisę perkelti savo asmens duomenis. Dalyviai gali pasinaudoti šiomis teisėmis susisiekę su Duomenų valdytoju. Naudojimąsi šiomis teisėmis ir organizatorių atitinkamų priemonių taikymą arba atsisakymą jų imtis reglamentuoja galiojantys įstatymai.

Su Kampanija susijęs asmens duomenų tvarkymas yra aprašytas UAB Arimex privatumo politikoje. Su privatumo politika galima susipažinti oficialioje UAB Arimex interneto svetainėje adresu: https://www.arimex.lt/uploads/pdf/Privatumo%20Politika.pdf.

Jei dalyvis nustato, kad, tvarkydamas asmens duomenis, Duomenų valdytojas pažeidžia jo teises, dalyvis turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt) ir pateikti skundą.


Priedas nr. 1

Akcijoje dalyvaujančių prekių sąrašas:

Barkodas

Prekės pavadinimas

4771249825384

ORGANIC DRIED BANANA SLICES

4771249811295

APRICOTS DRIED

4771249820075

APRICOTS DRIED

4771249811394

APRICOTS DRIED

4771249811714

POPPY SEEDS 

4771249811257

CASHEWS

4771249821492

CASHEWS

4771249816078

CASHEWS

4771249827104

CASHEWS

4771249814944

CASHEWS

4771249827883

CASHEWS

4771249812698

CASHEWS

4771249815132

CASHEWS ROASTED AND SALTED

4771249817709

CASHEWS ROASTED AND SALTED

4771249815972

CASHEWS ROASTED AND SALTED

4771249825377

DRIED PINEAPPLE PIECES

4771249812735

DRIED BANANA SLICES

4771249818621

DRIED BANANA SLICES

4771249811707

BRAZIL NUTS

4771249815354

BRAZIL NUTS

4771249813633

DATES DRIED 

4771249816054

DATES DRIED PREMIUM

4771249822604

DATES DRIED PREMIUM

4771249819451

DATES DRIED PREMIUM

4771249817495

SEED MIX FOR BREAD 

4771249822291

ENERGY MIX

4771249811240

WALNUTS

4771249815958

WALNUTS

4771249827128

WALNUTS

4771249819505

WALNUTS

4771249824929

WALNUTS

4771249815682

WALNUT & DRIED CRANBERRIES MIX

4771249812810

YOUTH MIX

4771249817242

YOUTH MIX

4771249822307

EVERYDAY MIX

4771249811844

PINE NUTS

4771249815484

PINE NUTS

4771249816269

ROYAL MIX

4771249823748

ROYAL MIX

4771249828309

ROYAL MIX  

4771249811721

DESICCATED COCONUTS

4771249814203

PEARS DRIED 

4771249811547

HAZELNUTS

4771249817273

HAZELNUTS

4771249817068

HAZELNUTS

4771249827142

HAZELNUTS

4771249817556

HAZELNUTS

4771249827951

HAZELNUTS

4771249812063

HAZELNUTS

4771249821577

HAZELNUTS ROASTED & BLANCHED 

4771249821768

HAZELNUTS ROASTED & BLANCHED 

4771249820754

MACADAMIA NUTS

4771249811226

ALMONDS

4771249816146

ALMONDS

4771249817693

ALMONDS

4771249827166

ALMONDS

4771249815477

ALMONDS

4771249824912

ALMONDS

4771249812070

ALMONDS

4771249820648

ALMONDS BLANCHED

4771249814685

ALMONDS ROASTED AND SALTED

4771249818270

ALMONDS ROASTED AND SALTED

4771249820068

ALMONDS ROASTED AND SALTED

4771249813237

PUPILS MIX 

4771249817075

PUMPKIN SEED KERNELS

4771249811554

PUMPKIN SEED KERNELS

4771249818263

PUMPKIN SEED KERNELS

4771249817655

PUMPKIN SEEDS ROASTED & SALTED

4771249814180

APPLES DRIED 

4771249817501

GOJI BERRIES DRIED

4771249819468

GOJI BERRIES DRIED

4771249825407

PISTACHIO KERNELS, ROASTED

4771249824233

PISTACHIO KERNELS, ROASTED

4771249811677

PISTACHIOS ROASTED & SALTED PREMIUM

4771249819055

PISTACHIOS ROASTED & SALTED PREMIUM

4771249815323

PISTACHIOS ROASTED & SALTED PREMIUM

4771249814869

PISTACHIOS ROASTED & SALTED PREMIUM

4771249824905

PISTACHIOS ROASTED & SALTED PREMIUM

4771249827937

PISTACHIOS ROASTED & SALTED PREMIUM

4771249812087

PISTACHIOS ROASTED & SALTED PREMIUM

4771249827524

PISTACHIOS ROASTED & SALTED PREMIUM

4771249815712

PECAN NUTS

4771249819123

PECAN NUTS

4771249812773

RAISINS GOLDEN JUMBO

4771249819093

RAISINS GOLDEN JUMBO

4771249811288

RAISINS GOLDEN

4771249815248

RAISINS GOLDEN

4771249811264

RAISINS

4771249811615

RAISINS

4771249811868

RAISINS JUMBO

4771249815255

RAISINS JUMBO

4771249828323

NUT MIX PREMIUM

4771249817150

NUT MIX ROASTED & SALTED 

4771249815996

NUT MIX PREMIUM

4771249817280

NUT & RAISINS MIX

4771249816276

STUDENT FOOD 

4771249824981

STUDENT FOOD 

4771249820457

SUNFLOWERS SEEDS ROASTED AND SALTED 

4771249811356

SUNFLOWER SEED KERNELS

4771249815521

SUNFLOWER SEED KERNELS

4771249823120

SEED MIX WITH DRIED CRANBERRIES

4771249811301

PRUNES

4771249811523

PRUNES

4771249811349

STUDENT FOOD

4771249828316

STUDENT FOOD WITH ROASTED NUTS PREMIUM

4771249816245

STUDENT FOOD PREMIUM

4771249815729

STUDENT FOOD PREMIUM

4771249820976

STUDENT FOOD PREMIUM

4771249816009

SALAD MIX

4771249816047

SALAD MIX

4771249817082

WHOLE & JUICY DRIED CRANBERRIES

4771249815507

WHOLE & JUICY DRIED CRANBERRIES

4771249819109

WHOLE & JUICY DRIED CRANBERRIES

4771249821607

DRIED CRANBERRIES & NUT MIX PREMIUM

4771249818447

TROPICAL FRUIT MIX

4771249823915

DRIED BERRY & NUT MIX 

4771249821676

MIX WITH MACADAMIA NUTS PREMIUM

4771249821621

MIX WITH MACADAMIA NUTS PREMIUM

4771249822314

SNACK MIX

4771249818683

DRIED FRUIT MIX

4771249816252

DRIED FRUIT MIX PREMIUM 

4771249817181

CHERRIES DRIED 

4771249821263

ROASTED AND SALTED NUTS AND DRIED FRUIT MIX

4771249811196

PEANUTS

4771249819802

PEANUTS

4771249811691

PEANUTS BLANCHED 

4771249813176

PEANUTS ROASTED & SALTED 

4771249817624

PEANUTS ROASTED & SALTED 

4771249812834

PEANUTS ROASTED & SALTED 

4771249812742

PEANUTS IN SHELL ROASTED

4771249817631

PEANUTS IN SHELL ROASTED